Giới thiệu

Công ty Cổ phần Nhân lực Tiên Phong
Người đại diện: Nguyễn Đức Nam - Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị
Địa chỉ trụ sở chính: Số 05, Manhattan 05, Vinhomes Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Mã số thuế: 0202160461

Thành viên

Danh sách nhân viên
Danh sách nhân viên